Keihäänkärjet kuntavaaleissa 2021 

Ja muita yleisesti kiinnostavia aiheita.

Pelastustoimi

SOTE tulee, ja pelastustoimi uhkaa jäädä taka-alalle. Riittävätkö rahat jatkossa siihen, että ambulanssi tulee, kun on hätä, tai saapuuko paloauto kolarin jälkeen auttamaan? Pelastuslaitoksen rahoitus ja toimintaedellytykset on turvattava myös jatkossa ja Espoolle edullisen vpk-toiminnan jatkuvuuteen on panostettava.

Talous ja raha

Järkevä talous pitää palvelut pyörimässä ja antaa mahdollisuuden kasvulle ja kehittämiselle. Kaupungin oman talouden lisäksi myös espoolaisten ihmisten talous on merkittävässä asemassa mm. hyvinvoinnin ja elämänlaadun mahdollistajana. Espoo voi auttaa espoolaisia omassa taloudessaan merkittävästi paremmin ja tehokkaammin kuin nykyään. 

Seura- ja järjestötoiminta

Espoolaisissa liikuntaseuroissa, joita on yli 300, suurin osa lapsista, nuorista ja aikuisista saa mielekästä tekemistä. Seuroissa ja yhdistyksissä tehdään valtava määrä vapaaehtoistyötä. Tätä toimintaa on syytä jatkossa edelleen kehittää ja tukea Espoossa mahdollisimman hyvin niin rahoituksen kuin innovaatioidenkin näkökulmasta.

Yrittäjät ja yritykset

Espoossa yritykset luovat vetovoimaa ja kantavat taloutta pitkälle. Jatkossa näkisin, että erilaisia lupakäytänteitä ja byrokratiaa on syytä vähän yksinkertaistaa, jotta paperityöt eivät ole yritystoiminnan laajenemisen esteenä. Lisäksi on syytä tunnistaa ne yritykset, jotka tarvitset koronapandemian vuoksi Espoon tukea. Yhdenkään elinvoimaisen yrityksen ei tarvitse kaatua tämän viruksen takia. 

Yllä olevien neljän, näissä vaaleissa vaikuttavan teeman lisäksi minua yleisesti kiinnostavat politiikassa seuraavat asiat: vieraskielisen kulttuurin yhdistäminen omaamme, työn ja perheen yhdistäminen, työaikalaki vastaamaan nykytilaa, työn järkevyys, kestävä talous ja ihmisistä välittäminen.